25 Ekim 2021 Pazartesi 13:20 46

Kıyamet alametleri

Kıyamet alametleri nelerdir? 54 Kıyameti ve gerçekleşen kıyamet alametleri, gerçekleşmeyen kıyamet alametleri nelerdir? Kıyamet gününden korunmak için okunacak dualar, hadisler, ayetler nelerdir soruları merak ediliyor. Küçük ve büyük kıyamet alametleri sayfamızdan tüm merak edilenlerin yanıtlarını bulabilirsiniz…

Kıyamet günü, hesap günü ya da mahşer günü; Dünyanın sonunun geleceğine ve tüm insanların mahşerde toplanarak hesap vereceğine inanılan zaman. “Dünya merkezli evren” anlayışında dünyanın sonu, evrenin de sonu olarak algılanmıştır. Kıyametin zamanı ile ilgili çok sayıda inanç, öngörü ve kehanet bulunmaktadır. Zerdüştlük, Hristiyanlık ve İslam gibi dinlerde ölülerin dirilerek mahşerde (toplanma yeri) toplanacağına, hayattayken yaptıkları iyilik ve kötülükler için hesap vereceklerine ve haklarında hüküm verileceğine, bunun sonucunda iyilerin cennete, kötülerin ise cezalarını çekmek üzere cehenneme gideceğine inanılır. Peki, Kıyamet alametleri nelerdir? Gerçekleşen, gerçekleşmeyen tüm kıyamet alametleri nelerdir? İşte detaylar…

KIYAMET ALAMETLERİ NASIL GELİŞECEK

”İnsanların hesap (görme) zamanı yaklaştı. Onlar ise hâlâ gaflet içinde, yan çizip aldırmıyorlar.” (ENBİYA/1) ayetinde kıyamet alametleri teker teker görülmeye başlasa dahi bazı insanların buna aldırış etmeyeceğinden bahsetmektedir. Halbuki başlarına geldiklerinde hiçbir şeyin fayda etmediği ve artık geri dönüşün olmadığı kıyamet günü ansızın onları yakaladığında insanların durumu ayetteki gibi olacaktır: ”Onlar sadece bir tek çığlığa bakıyorlar, bir çığlık ki, onlar çekişip dururken kendilerini yakalayıverir. O zaman bir vasiyette bile bulunamazlar. Ailelerine de dönemezler.” (YASİN/49-50)

Kuran-ı Kerimin Kıyamet suresinde 1/15 de bahsedilen o gün için “Kıyamet gününe yemin ederim. (Kusurlarından dolayı kendini) kınayan nefse de yemin ederim (ki diriltilip hesaba çekileceksiniz). İnsan, kendisinin kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanır? Evet bizim, onun parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter. Fakat insan önünü (geleceğini, kıyameti) yalanlamak ister. “O kıyamet günü ne zaman?” diye sorar.Gözler kamaştığı, ay karanlığa gömüldüğü, güneş ve ay bir araya getirildiği zaman, o gün insan “kaçış nereye?” diyecektir. Hayır, hiçbir sığınacak yer yoktur. O gün varıp durulacak yer, sadece Rabbinin huzurudur. O gün insana, yapıp önden gönderdiği ve yapmayıp geri bıraktığı şeyler haber verilir. Hatta, mazeretlerini ortaya koysa da, o gün insan kendi aleyhine şahittir.” ifadeleri yer almaktadır.

KIYAMET GÜNÜ GERÇEKLEŞECEK OLAYLAR NELER? KURANDA KIYAMET GÜNÜNDEN NASIL BAHSEDİLİYOR?

Burada yapabileceğimiz, insanın toparlanma vaktinin geldiğini gösteren bazı Kur’ansal işaretlere dikkat çekmek olacaktır. Şu temel göstergelerden söz edeceğiz:

Kıyamet alametleri;

-(Ey Muhammed!) Sana dağlar(ın kıyametteki durumunu) sorarlar, de ki: “Rabbim onları ufalayıp savuracak.”

-“Böylece yerlerini dümdüz boş bir halde bırakacak.”

-“Orada ne bir çukur, ne de bir tümsek göreceksin.” (TAHA/105-107)

-O gün gök erimiş bir maden gibi olur.

-Dağlar da atılmış renkli yün gibi olur. (MEARİC/8-9)

-Yer o yaman sarsıntı ile sarsıldığı,

-Yer, içindeki ağırlıkları çıkarıp dışarı attığı,

-Ve insan: “Ona ne oluyor?” dediği zaman.

-O gün yer, Rabbinin ona vahyetmesiyle haberlerini anlatacaktır. (ZİLZAL/1-5)

-Sûr’a bir tek üfleme üflendiği,

-Arz ve dağlar yerlerinden kaldırılıp şiddetle birbirine çarpılarak darmadağın olduğu zaman, işte o gün olacak olur.

-O gün gök yarılmış, sarkmıştır. (HAKKA/13-16)

-O gün Sûr’a üflenir, bölük bölük gelirsiniz.

-Gök de açılmış, kapı kapı olmuştur.

-Dağlar yürütülmüş, serap olmuştur. (NEBE/18-20)

-Dağlar serpildikçe serpildiği

-Dağılıp toz duman haline geldiği (VAKİ’A/5-6)

-Göğü, kitab dürer gibi dürdüğümüz zaman, yaratmaya ilk başladığımız gibi, katımızdan verilmiş bir söz olarak onu tekrar var edeceğiz. Doğrusu biz bunları yaparız. (ENBİYA/104)

KIYAMET GÜNÜNDEN KORUNMAK İÇİN DUALAR!

Kuran-ı Kerim okumanın faziletlerine ilişkin olarak Nevvâs bin Sem’ân (r.a.) şöyle rivayet ediyor: Peygamber Efendimiz (SAV)’i şöyle buyururken işittim:

Kıyamet gününden korunmak için okunacak duaları;

-“Kıyamet günü Kur’ân ve dünyada hayatlarını ona göre tanzim eden Kur’ân ehli, mahşer yerine getirilirler. Bu sırada Kur’ân’ın önünde Bakara vel-i İmrân sûreleri vardır.”

-Resûlullah bu iki sûre için üç misâl verdi ki onları hâlâ unutmuş değilim. Allah Resûlü sözlerine şöyle devam etti:

-“Sanki onlar iki bulut gibidirler veya iki siyah gölgelik gibidirler ki aralarında bir nûr parlar veya sanki onlar, gökyüzünde kanat açmış iki grup kuş gibidirler. Kendilerini okuyan insanları müdâfaa ederler.” (Müslim, Müsâfirîn, 253. Ayrıca bkz. Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’ân, 5/2883)

-Kıyamet gününün dehşetinden korunmak için bol bol Kuran-ı Kerim okumamız gerektiğini ifade eden Efendimiz (SAV),”Kim Allah’ın kitâbından bir âyet öğrenirse kıyâmet günü öğrendiği âyet o kişiyi, yüzüne gülerek karşılar.” buyrulur. (Heysemî, VII, 161)

-“Cuma gecesi Kehf suresini okuyan, Kıyamette, yerden göğe kadar bir nurla aydınlanır. İki cuma arasında işlediği (küçük) günahlar da affolur.” (Değişik rivayetler için bk. et-Terğıbü ve’t-Terhib, Kitabu’l-Cuma,1/512-513)

SALGIN HASTALIKLAR KIYAMET ALAMETİ Mİ? SALGIN KORONAVİRÜS HASTALIĞI NASIL BULAŞIR?

Corona virüsü belirtileri olarak şimdiye kadar gözlemlenen vakalarda virüs belirtileri şunlardır:

– Hafif veya şiddetli öksürük

– Yüksek ateş

– Nefes darlığı

– Zatürre

– Böbrek yetmezliği

– Tat ve koku kaybı

– Vücutta ciddi kırgınlık (halsizlik)

– Eklem ve kemik ağrısı

HADİS-İ ŞERİF: “Bir yerde bulaşıcı hastalık ortaya çıktığını duyduğunuz zaman oraya girmeyiniz. Bulunduğunuz yerde bulaşıcı bir hastalık ortaya çıkarsa, oradan da çıkmayınız.” (Buhârî, Tıb 30; Müslim, Selâm 100)

ÇEKİRGE İSTİLASINDAN SONRA KARINCA İSTİLASI!

KARINCA İSTİLASI NEREDE GÖRÜLDÜ?

İran ve Irak sınırlarında görülen çekirge istilasından sonra tüm Dünya büyük paniğe kapılmıştı. Koronavirüs belasından sonra ikinci felaket olarak görülen bu durumda normal şartlar altında tek başına yaşayan canlıların sürü halinde istilalara sebep olması herkesi korkuttu.

KURANDA KARINCA İSTİLASI GEÇİYOR MU?

-Yüce Allah (c.c), kitabı olan Kuran-ı Kerimde şu ayeti zikretmektedir: “Biz de açık seçik mûcizeler olmak üzere onların üzerine tûfan, çekirge, haşarat, kurbağalar ve kan gönderdik. Yine de büyüklük tasladılar ve günahkâr bir kavim olmakta direndiler.”

A’râf Suresi 133.ayet

-”Doğrusu bu azap onlara ansızın gelecek de kendilerini şaşırtacaktır. Artık ne geri çevrilmesine güçleri yetecek, ne de kendilerine mühlet verilecektir.”

Enbiya Suresiyet 40

KIYAMET CUMA GÜNÜ MÜ KOPACAK?

Kıyamet cuma günü mü kopacak;

-Toplum arasında kıyametle ilgili en çok gündeme gelen ve merak edilen konulardan birisi de kıyametin kopacağı günün belli olup olmadığıdır. Saatinin hiçbir şekilde kimse tarafından bilinmediği yalnızca Allah (c.c)’un bildiği kıyamet günü tarihi ile ilgili uzmanlar her ne kadar yaklaşımlarda bulunsalar da yanlıştır. Kıyametin ne zaman kopacağını Allah’ın en sevdiği elçisi Peygamber Efendimiz’ (SAV) bile bilmez. Ancak verilen bazı ipuçları ve alametlere göre, tüm önemli olayların Cuma günü gerçekleştiği bilinmektedir. Öyle ki rivayetlere göre hadis-i şerifte: “Üzerine güneş doğan günlerin en hayırlısı cuma günüdür:dem (a.s.) o gün yaratıldı, o gün cennete girdi, yine o gün cennetten çıkarıldı. Bir de kıyamet cuma günü kopacaktır.” (Müslim, Cuma, 18)

İslam alemi için Müslümanların bayram günü olarak kabul edilen Cuma günü, dünya ve Hz. Adem (a.s) yaratılmıştır. Aynı şekilde Hz.dem (a.s) cennetten de cuma günü kovulmuştur. Bu bağlamda kıyamet de cuma günü kopacaktır.

NOT: Rivayetlere göre, bilinen haftanın Cuma’sı değil, kainatın Cuma’sı olacağı söyleniyor. Burada böyle denmesinden maksat; Müslüman kimseler için her günün Cuma niteliğinde olmasıdır. Dolayısıyla da her gün kıyamete hazırlık yapılması gerekir. Kıyamet kopmasa dahi her kişinin ölümü kendinin kıyametidir.

KIYAMET NE ZAMAN KOPACAK? KIYAMET AKŞAM NAMAZINDAN SONRA MI KOPACAK?

5 vakit farz namazın kılınışlarına baktığımızda sadece akşam namazında farzın önce sünnetin sonra kılındığını biliriz. Bu anlamda düşünecek olursak akşam namazı ile ilgili kıyamet vakti bağdaştırılabilir. Nitekim Peygamber Efendimiz (SAV) kıyametin kopma vakti sorulduğunda şöyle cevap vermiştir:

“Kıyametin ne zaman kopacağı Allah’tan başka hiç kimse tarafından bilinmeyen beş gayptan (bilinmeyenden) biridir” buyurdu ve şu ayeti okudu:

“Kıyamet saatini bilmek ancak Allah’a mahsustur. Yağmuru O indirir. Rahimlerde bulunanı o bilir. Kimse yarın ne kazanacağını bilmez. Ve hiç kimse nerede öleceğini bilmez…” (Lokman, 34)

Kıyametin akşam ezanından sonra kopacağına dair olan hadis şöyledir:

Abdullah bin Ömer (ra) rivayet ediyor:

“Muhakkak, sizden önceki ümmetlerin geçirdiği ömre nazaran sizin ömrünüz, ikindi namazından gün batışına kadar geçen süre kadardır.” (Kütüb-ü Sitte)

“Güneş batınca, akşam vakti kıyamet kopacaktır.” (Buhari, Tefsir-u Sure 6/9; Tirmizi, Deavat, 98)

KIYAMET GÜNÜ ALAMETLERİNİN ÖNEMİNDEN BAHSEDEN AYET: “Onlar, kıyamet gününün ansızın gelip çatmasını mı bekliyorlar? Şüphesiz onun alâmetleri belirmiştir. Kendilerine gelip çatınca ibret almaları neye yarar!” -Muhammed Sûresi, 18. Ayet

KIYAMET ALAMETLERİ! KIYAMETİN BÜYÜK VE KÜÇÜK ALAMETLERİ

Sadece Allah tarafından bilinen kıyamet günü vaktinin ne zaman gerçekleşeceği günümüzde alametlerine bakılarak az çok anlaşılabilir. Ancak yinede kesinlikle hangi gün olunacağı uzmanlar tarafından bile bilinemez. Sadece küçük ve büyük olmak üzere görülebilecek bazı alametler, ahir zamandaki durumu gözler önüne serebilir. Sözlüğe baktığımızda “alâmet” anlamındaki şeratın çoğul hali eşrât ile “zaman dilimi, belirlenmiş vakit” manasını taşıyan sâat kelimelerinden oluşan eşrâtü’s-sâa “kıyamet alâmetleri” anlamına gelir. Kıyametin kopmasına yakın görülebilecek küçük alametlerinden sonra büyük kıyamet alametleri görülecektir. Peki bu kıyamet alametleri neler? Madde madde kısaca kıyamet alametleri göstergeleri:

KÜÇÜK KIYAMET ALAMETLERİ:

Allah (c.c) emrettiği dini gerekliliklerin ihmali ve ahlakın giderek bozulması gibi insan iradesine bağlı gerçekleşen küçük alametler arasında; ilmin yok olup cahilliğin artması, şarap içme ve zinanın yayılmasını oluşturan, adam öldürme durumlarındaki artışlar, dünya malının bolluğu gibi belirtiler küçük kıyamet alametleri arasında sayılabilir.

BÜYÜK KIYAMET ALAMETLERİ:

Kıyametin kopmasından hemen ardından görülecek olup devamını birbirini izleyen olayları kapsar.

KISACA KIYAMET ALAMETLERİ NELER? MADDE MADDE KIYAMET ALAMETLERİ

Gerçekleşen kıyamet alametleri;

1- Hz. Mehdi ortaya çıkacak,

Efendimiz (SAV), hadis-i şerifte şöyle buyuruyor: ”Kıyamet kopmadan önce, Allahü teâlâ, benim evladımdan birini yaratır ki, ismi benim ismim gibi, babasının ismi, benim babamın ismi gibi olur. Ondan önce dünya zulümle dolu iken, onun zamanında adaletle dolar.” (Tirmizi)

2- İnsanlar Kuran-ı Kerim’in önemini unutacak,

3-Farz ibadetlerden olan namaz kılınmayacak,

4- Emanete riayet edilmeyecek,

5- İnsanlar faizi helal sayacak,

6- Hak etmeyen seviyesiz kimseler yönetici konumuna geçecek,

7- Anne-babaya isyan edilip erkekler hanımların emrine girecek,

8- Geçmişe lânet okunacak,

9- Akşam mümin olarak uyuyan sabah kâfir olarak kalkacak,

10- Yöneticiler insanlara zulmedecek,

11- Mescitler süslenecek ama ibadete önem verilmeyecek,

12- Erkekler erkeklerle, kadınlar da kadınlarla yetinecek,

13- Kadınlar sosyal hayatlarında daha çok ön plana çıkacak.

14- Erkekler kadınlara benzemeye çalışacak, açıklık artacak, hayasızlık çoğalacak,

15- Kader yok sayılacak

16- Toplu ve âni ölümler çoğalacak,

17- Sıla-i rahim kaybolacak

18- Kitapların sayısı artacak,

19- Yağmurlar ve yıldırımlar artacak

20- Güneş batıdan doğacak

21- Kabe yıkılacak

22- Yecüc ve Mecüc çıkacak

23- Dabbet-ül-arz çıkacak

24- Hz. İsa gökten inecek

(İbn Kesîr, I, 21, 178-179; Berzencî, s. 70-75; Hammûd b. Abdullah et-Tüveycirî, II, 78, 293; Yûsuf b. Abdullah el-Vâbil, s. 179-235).

GERÇEKLEŞEN KIYAMET ALAMETLERİ!

KIYAMET ALAMETLERİNDEN HANGİLERİ GÖRÜLDÜ?

Kıyamet alametleri olarak geçen durumlardan 10 tanesi gerçekleşmediği sürece kıyametin de olmayacağını söyleyen Efendimiz (SAV) hadis-i şerifte şöyle buyurmaktadır: “Kıyametten önce on alâmet görmediğiniz sürece dünyanın sonu gelmez.” (Müslim, “Fiten”, 39; Ebû Dâvûd, “Melâhim”, 11; İbn Mâce, “Fiten”, 28)

Halk arasında sık sık gündeme gelen ve tartışma konusu olabilen durumlardan birisi de kıyamet gününün ne zaman kopacağı ve alametlerinin neler olduğudur. Dini kaynaklarda belirtilen kıyamet alametlerinden bazılarının günümüzde gerçekleştiği düşünülmektedir. Gerçekleşen kıyamet alametleri arasında insanlar tarafından şu yorumlar yapılabilmektedir:

1- İnsanlar bina yapmakta birbirleriyle yarışıyorlar.

2- İnsanlardaki memnuniyetsizlikler artıyor, hayatlarından şikayetçi oluyorlar.

3- Büyük doğa olayları gerçekleşecek. Hava şartları normal seyrinde gitmeyecek…

4- Ülkeler arasında karmaşıklık yaşanarak iç savaşlar görülüyor, ilişkiler bozuluyor.

5- Cahillik artıyor, bilgisizlik daha net görülüyor…

KURAN’DA KIYAMET ALAMETLERİ GEÇİYOR MU?

Allah’ın kitabı olan Kuran-ı Kerim’de kıyamet günü işaretlerinin neler olduğuna dair yalnızda Ye’cûc ve Me’cûc’ün gelişinden (el-Enbiyâ 21/96), dâbbetü’l-arzın çıkışından (en-Neml 27/82), göğün insanları saracak bir duman (duhân) yayacağından (ed-Duhân 44/11-12) ve ayın yarılacağından (el-Kamer 54/1) bahsedilmiştir.

“Onlar, kıyamet gününün ansızın gelip çatmasını mı bekliyorlar? Şüphesiz onun alâmetleri belirmiştir. Kendilerine gelip çatınca ibret almaları neye yarar!”- Muhammed Sûresi, 18. Ayet

Hakkında korsanuydu

korsanuydu

2 Yorumlar

  1. Allah bizi zinadan kötü insanlardan korusun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir